Van góc điều khiển bằng khí nén GSR

    3,400,000

    Van góc điều khiển bằng khí nén dùng van điện từ điều chỉnh nguồn khí tác động trực tiếp cho đóng mở lưu chất. Áp dụng cho hệ thống nạp đóng chai, trộn.

    còn 98 hàng