Van bi tay gạt đồng lắp ren kitz

Van bi tay gạt đồng lắp ren kitz dùng cho nước, khí nén gas hóa lỏng LPG, dầu có đĩa hình quả bóng, làm kín với seat ptfe, làm giống như thiết kế vòi nước.

error: Xin đừng copy Em!!