Van cân bằng áp lực lưu lượng nước comap

1,300,000

Van cân bằng áp lực lưu lượng nước dạng cơ và tự động bằng đồng là để cân bằng tổn thất áp suất hay lưu lượng giữa các nhánh tránh hiện không đồng đều nhau.