Van cầu đồng nối ren kitz

Van cầu đồng nối ren kitz được đặt tên theo hình dạng là van dùng cho hơi nóng có thể được sử dụng để điều chỉnh tốc độ dòng chảy và kiểm soát dòng chảy.

error: Xin đừng copy Em!!