Van bi điều khiển tuyến tính

8,000,000

Van bi hay hơi điều khiển tuyến tính 4-20mA được sử dụng trong dây chuyền sản xuất tự động, đòi hỏi những vị trí chính xác như nhiệt độ, lưu lượng, áp suất.

samson cung cấp van tuyến tính