Van bi điều khiển tuyến tính

Van bi hay hơi điều khiển tuyến tính 4-20mA được sử dụng trong dây chuyền sản xuất tự động, đòi hỏi những vị trí chính xác như nhiệt độ, lưu lượng, áp suất.

error: Xin đừng copy Em!!