Van an toàn cho nước nóng dầu khí nén

Van an toàn cho nước khí nén dầu nóng hoạt động khi áp lực đầu vào vượt quá giá trị định mức cài đặt, khi đó van sẽ mở ra để lưu chất chảy qua về bình chứa.

error: Xin đừng copy Em!!