Đồng hồ đo lưu lượng nước

    5,000,000

    Đồng hồ đo lưu lượng nước thải, hơi nóng, khí, dầu, hóa chất gồm kiểu điện từ và dạng cơ của các hãng nổi tiếng như honeywell, flow meters yamatake siemens.