Kính quan sát lưu lượng dòng chảy

    1,600,000

    Kính quan sát lưu lượng dòng chảy cho ta biết nước ngưng, dầu sử dụng lưu thông trong đường ống, đồng thời ước chừng mức thể tích lưu chất theo thời gian.

    yoshitake logo