Khớp nối mềm cao su chịu dầu chống rung

    564,000

    Khớp nối mềm cao su 1 cầu 2 sóng cho dầu để lắp đặt giảm rung chấn giữa các thiết bị không đồng tâm với nhau dễ làm hỏng nếu gắn cố định.