Van một chiều đồng lá lật kitz

    180,000

    Van một chiều đồng lá lật kitz nối ren dùng cho nước nóng, dầu, khí nén cho dung chất đi qua 1 chiều. Với giá sỉ tốt nhất để lắp đặt bảo vệ cho bơm nước dầu

    còn 780 hàng

    Logo Van Kitz