Van tĩnh nhiệt kết nối vòi sen

856,560

Van tĩnh nhiệt kết nối vòi sen dùng để lắp đặt tránh ngăn chặn nước nóng cao ra làm bỏng cho người sử dụng trong hệ thống bồn tắm nước nóng lạnh.

Hãng PPP cấp van búa nước