Van một chiều đồng hơi kitz

140,000

Van một chiều đồng hơi kitz được sử dụng để ngăn chặn dòng chảy cho hơi nóng trở lại trong đường ống, và hoạt động tự động theo tăng hoặc giảm áp suất dòng.

Logo Van Kitz