Van giảm áp dùng hơi nóng GP-2000 Yoshitake

14,000,000

Van giảm áp dùng hơi nóng GP-2000 Yoshitake là thiết bị giảm áp lực từ cao xuống thấp hơn và ổn định đầu ra cho dù lưu lượng hay áp lực đầu vào bị thay đổi.

còn 80 hàng

Cal-val-logoyoshitake logo