Van điều khiển chỉnh nhiệt độ

    19,000,000

    Van điều khiển chỉnh nhiệt độ dùng kiểm tra nhiệt hơi nước nóng và giữ nhiệt độ ở mức thiết lập ban đầu thông qua đầu dò nhiệt trong bồn nước nóng

    yoshitake logo