Van bi điều khiển bằng điện kitz

    Van bi điều khiển bằng điện kitz dùng tín hiệu dòng điện 220V hay 24V tác động để đóng mở hoặc dừng đột ngột cho môi chất sử dụng đi qua khi vận hành.

    error: Xin đừng copy Em!!