Gioăng tấm bìa giấy không amiang

Gioăng không amiang NA-1100, TOMBO 1995, 1935, BG-1005, KLINGER SIL C-4400, C-4500, Valqua 6500, 6602 dùng làm kín giữa 2 mặt bích tiếp xúc với nhau.

error: Xin đừng copy Em!!