Lưu trữ Danh mục: Dây Tết Chèn

Dây tết chèn chì lõi thép inox chịu nhiệt độ áp lực cao

Dây tết chèn graphite sợi kẽm inox Inconel

Ưu điểm dây tết chèn tẩm chì chịu được nhiệt độ hơi nóng cao. Làm việc trong một môi trường có sự ma sát bảo vệ trục quay, ty van nắp cửa lò hơi sử dụng lâu dài