Dây tết chèn Teflon Arasele

Dây tết chèn Teflon Arasele James Walker màu trắng dạng tiết diện vuông. Được bện bằng vật liệu PTFE để quấn dọc rãnh làm kín trục bơm, ty van, nắp nồi hơi

error: Xin đừng copy Em!!