Bẫy hơi, Cốc ngưng đồng tiền

Bẫy hơi loại đồng tiền, bucket, phao được sử dụng với mục đích thải và lấy đi phần nước bị ngưng tụ trong quá trình vận hành ra khỏi đường ống dẫn hơi nóng.

error: Xin đừng copy Em!!